U srcu Europe

CLIP Našice kao poduzetnička potporna institucija u Našicama kojoj je jedan od osnivača i Grad Našice sudjelovao je na izradi projektnog prijedloga „In the heart of Europe“ – dijela koji se odnosio na provedbu projektnih aktivnosti u Osječko-baranjskoj županiji. Na izradi projektnog prijedloga je radila predsjednica Emilija Malovčak koja je kasnije u provedbi projekta volonterski obavljala posao projektnog asistenta i predavača.

CLIP Našice izvršio je sva projektna izvještavanja vezana uz provedbu aktivnosti u Osječko-baranjskoj županiji. Osim navedenih administrativnih poslova CLIP Našice je organizirao i proveo sve projektne aktivnosti koje su se odnosile na Grad Našice. Tako je Emilija Malovčak kao projektna asistentica organizirala i provela slijedeće aktivnosti:

 • javno događanje na otvorenom usmjereno na Europsku godinu građana održana u Našicama i 28.09.2013. drugi dio te aktivnosti proveden u Donjem Miholjcu.
 • radionica o Strukturnim fondovima - Zadar (predavač Ecorys)
 • prezentacija o ESF-u i ERDF-u „Uvod u kohezijsku politiku EU i korištenje strukturnih fondova u okviru strategije Europe 2020“ održana u Osijeku u sklopu 6. Sajma poslova.
 • učenička debata pod nazivom „Budući napredak Europe ne/ovisi o mladima“ održana u Našicama
 • prezentacija o ESF-u i ERDF-u pod nazivom –„Uvod u kohezijsku politiku EU i korištenje strukturnih fondova u okviru strategije Europe 2020“ održana u Našicama
 • okrugli stol „Europsko građanstvo – aktivno građanstvo“ održan u Našicama
 • radionica zagovaranja i lobiranja „Zagovaranje i lobiranje – mogućnost za organizacije civilnog društva“ održana u Našicama
 • javna rasprava „Uloga i odgovornost mladih u lokalnim zajednicama“ održana u Našicama
 • trodnevna radionica „Upravljanje projektnim ciklusom“ održana u Osijeku
 • trodnevna radionica „Upravljanje projektnim ciklusom“ održana u Našicama
 • radionica o EU strukturnim fondovima
 • konzultacije o EU strukturnim fondovima – I.dio
 • sajam udruga održan u Našicama
 • sajam projekata održan u Našicama
 • info točka o Strukturnim fondovima održana u Našicama
 • konzultacije o EU strukturnim fondovima II. Dio


Nositelj projekta: Europski dom Slavonski Brod

Partneri: Vukovarsko-srijemska županija, Regionalna razvojna agencija Požeško-slavonske županije, Regionalna razvojna agencija Virovitičko-podravske županije – VIDRA, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Slavonski Brod, Televizija Slavonije i Baranje, Vinkovačka televizija, Slavonsko-brodska televizija i Grad Našice (CLIP Našice).

Vrijednost projekta: 112.148,39 EUR

Vrijeme provedbe: 26. lipnja 2013. - 26. lipnja 2014. 


Više o projektu OVDJE.