L.I.V.E. OCD Našice

L.I.V.E. OCD Našice (Lokalne inicijative. Volontiranje. Educiranje = Organizacije civilnog društva Našice)


PROJEKTNE AKTIVNOSTI:

Element 1: Edukacijske aktivnosti namijenjene članovima OCD i zaposleniku Grada Našica

 • 5 dana praktično i stručno osposobljavanje člana CLIP – Upravljanje projektnim ciklusom (UPC) Train the trainers 
 • Info radionica o UPC edukaciji
 • 4 modula UPC radionica i mentoriranje za 16 članova OCD-a i zaposlenika Grada Našica:
 • - Uvod u EU fondove i UPC (3 dana) 
 • II. - Razrada projektne ideje (5 dana) 
 • III. - Projektna prijava (5 dana) 
 • IV. Provedba EU projekata (5 dana)
 • Mjesečna mentoriranja za polaznike
 • 2 modula radionica – Administrativno poslovanje OCD-a:
 • Računovodstvo i izrada fin. Izvještaja 
 • Izrada poslovnog plana 
 • Radionica: Važnost izrade i primjene strateškog plana rada
 • Okrugli stol - Nove financijske mogućnosti za OCD
 • Predavanje i radionica – Zapošljavanje unutar OCD-a i podizanje razine socijalne uključenosti 

Element 2: Aktivnosti za članove OCD-a i javnost

Okrugli stol - Sudjelovanje mladih u oblikovanju javnih politika 

Okrugli stol - Modeli učinkovitog zagovaranja pozitivnih društvenih promjena 

Okrugli stol – Umrežavanjem do promjena 

Završna konferencija 26.10.2015. god.

 • tiskano 250 primjeraka stručne brošure „Upravljanje projektnim ciklusom i financiranje iz Europskog socijalnog fonda“

Projekt L.I.V.E. OCD Našice je bio namijenjen članovima OCD-a, volonterima i građanima i kroz 10 mjeseci provedbom njegove 22 aktivnosti osnaženi su operativni kapaciteti i stvoreni potrebni preduvjeti za aktivniji rad OCD-a na razvoju civilnoga društva financiranog javnim i sredstvima ESF za provedbu rješenja posebno prilagođenih gradu Našice. To je rezultat edukacijskih aktivnosti i projektom uspostavljene suradnje između OCD-a i lokalne vlasti te izrade i prijave 1 zajednički projekt. Projektom su povećane mogućnosti za održivi lokalni razvoj grada Našica građanskim uključivanjem u rad OCD-a i uključivanjem volontera na pripremu projekata.

Projektom su osnaženi i ljudski kapaciteti za učinkovitije administrativno poslovanje održavanjem 2 modula edukacija. 

Provedbom projekta L.I.V.E. OCD Našice (Lokalne inicijative. Volontiranje. Educiranje = Organizacije civilnog društva Našice) se doprinijelo unaprjeđenju aktivnosti civilnog društva kao pokretača lokalnih inicijativa radi stvaranja preduvjeta za povećanje razvoja lokalne zajednice i poboljšanje kvalitete života stanovnika grada Našica i OBŽ.

U projektne aktivnosti bile su uključene 133 osobe, a u rad organizacija 13 novih volontera koji su odradili 2588 volonterskih sati. Dodana vrijednost projekta je i izrađena stručna brošura o upravljanju projektnim ciklusom i financiranju iz Europskog socijalnog fonda koju je voditeljica projekta Emilija Malovčak izradila kao pomoć svima koji planiraju pisati i provoditi projekte. Besplatna brošura se može preuzeti u Centru za lokalne inicijative i poduzetništvo Našice.


Nositelj projekta: Centar za lokalne inicijative i poduzetništvo Našice – CLIP Našice

Partner: Grad Našice

Vrijednost projekta: 199.705,13 HRK

Vrijeme provedbe: 29. prosinca 2014. – 28. listopada 2015.